Data architect

Plaats van inzet: Den Haag

Aantal uur per week: fulltime

Contractduur: 3 maanden met optie op verlenging

Reactie graag voor 29 maart 13:00 uur

Omschrijving van de inhuuropdracht

De afdeling Inkoop van de klant is zo spoedig mogelijk op zoek naar een data-architect. De inhuur zal 3 maanden bedragen met zicht op verlenging.

Uit te voeren werkzaamheden

Visualisatie van de IST situatie door het huidig conceptueel (meta) datamodel van de diverse applicaties waar de organisatie gebruik van maakt/gaat maken. Hiervoor is het noodzakelijk de data structuren globaal te analyseren en vast te leggen.

Visualisatie en afstemmen van een gewenst conceptueel (meta) datamodel (SOLL) voor de klant. Waarbij voldaan kan worden aan de doelstelling om te kunnen identificeren en publiceren.

Kennis, ervaring en competenties, Profiel data-architect:

– HBO / WO denk niveau

– Ervaring in het opstellen van datamodellen op verschillende niveaus (semantisch/conceptueel/logisch)

– Kennis en ervaring met master data management applicaties

– Kennis en ervaring met master data principes

– Kennis en ervaring met data architectuur

– Kennis van internationale standaarden bibliografische gegevens uitwisseling

– Kennis van zoekplatformen

In het gesprek zal door de klant worden getoetst in hoeverre de betreffende kandidaat daadwerkelijk beschikt over de gevraagde expertise. Bij het beoordelen van het gesprek zal daarnaast worden gekeken in hoeverre de volgende competenties zichtbaar zijn bij de kandidaat:

– Beheerst de totale materie, kan daardoor met gezag en overtuigingskracht optreden;

– Kan een dialoog creëren door een goede mix te vinden in luisteren, vragen stellen en reageren. Laat daarbij zien zich te kunnen inleven in de situatie en daarop adequaat te kunnen anticiperen.

– Is motiverend, inspirerend en communicatief en sociaal vaardig richting diverse doelgroepen.

– Heeft een goed gevoel voor hoe organisaties werken als het gaat om besluitvorming.

– Is diplomatiek vaardig en heeft een goed gevoel voor verhoudingen.

Overig:

– We zijn op zoek naar een ervaren kandidaat met organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht. Heldere communicatie is daarbij essentieel en je weet anderen te inspireren. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel.

– Gesprekken zullen op 11 april worden gevoerd. Kandidaten dienen dan beschikbaar te zijn.

– Let op: Kostenbewustzijn ten aanzien van de inhuur van externen speelt bij de klant een belangrijke rol. We verzoeken je daarom een zo scherp mogelijke aanbieding te doen.