Training Leading SAFe

13 en 14 oktober heeft de training Leading SAFe plaatsgevonden.

Wat is SAFe®?

SAFe staat Scaled Agile Framework. Het is een framework dat concrete handvatten biedt voor het toepassen van een Agile mindset & werkwijze op Enterprise niveau (Agile at scale). Vanuit het framework wordt een governance structuur meegegeven, en voorziet daardoor in de behoefte van (middel)grote ondernemingen om controle en sturing te behouden in een wereld waarin zowel met Scrum als Prince2 methodieken wordt gewerkt.

SAFe® biedt leidraad en een governance structuur voor zaken als:

 • Inzicht in afhankelijkheden tussen business en architectuur requirements op Enterprise niveau
 • Grip op afhankelijkheden tussen Scrum teams onderling en releasemanagement binnen de organisatie.
 • Organisatie en planning op programma- en portfolioniveau met toepassing van Agile principes

Daar waar Scrum een open framework is voor met name effectieve softwareontwikkeling, en relatief weinig houvast biedt voor grotere bedrijven, gaat SAFe juist in op de complexe zaken als portfolio & programma management, architectuur, integratie, funding, governance en benodigde rollen bij opschaling van Agile over de organisatie heen.

 Doel van de Leading SAFe training (inclusief certificering tot SAFe Agilist):

Door het volgen van deze 2 daagse training word je in staat gesteld om kennis op te doen hoe je met SAFe® een organisatie kunt begeleiden en ondersteunen om Agile werken organisatiebreed toe te passen volgens een doelgericht kader.

De training bestaat uit 8 modules:

 • Introductie in SAFe
 • Lean denken en doen
 • Wat zijn de SAFe principes
 • Implementeren van een Agile Release Train
 • Agile release planning
 • Agile portfolio management
 • Agile architectuur
 • Scaling leiderschap

img_2212 img_2220