9 stappen plan SAFe implementatie

Veel bedrijven willen bedrijfsbreed Lean-Agile werken. Dat noemen we Scaled Agile werken. Echter op het moment dat je met meerdere teams cross-functioneel samenwerkt en parallel continu hardware en software oplevert wordt de behoefte aan afstemming en governance steeds groter. Zeker voor bedrijven met legacy systemen is het niet eenvoudig om teams zelfstandig te laten.

SAFe

Met het SAFe framework kun je direct aan de slag. Het framework heeft bij diverse bedrijven waaronder Philips en Transavia in Nederland bewezen een kortere time2market (60% verbetering) te realiseren met minder fouten, en meer werknemers tevredenheid.

SAFe introduceert naast het werken in teams via SCRUM en Kanban, het programma en portfolio niveau. Binnen het programma niveau zijn teams georganiseerd in zogenaamde Agile Release Trains (ART’s). Elke ART plant, commit en implementeert voor een totale waarde keten (value streams) als een zelf organiserend team van Agile teams samen met stakeholders.

Het portfolio niveau organiseert, voert governance uit en wijst budgetten toe aan value streams. De value streams realiseren oplossingen die bijdragen aan de bedrijfsmissie en strategische thema’s. Daarnaast heeft SAFe een aantal kernprincipes waaronder Lean-agile leiderschap zodat er een Agile Mindset komt en de verandering goed geleid kan worden. In een aantal van onze eerdere blogs kun je meer over de basis opzet van SAFe lezen.

9 Stappen plan

QiQQER heeft het 9 stappen plan om SAFe gestructureerd te implementeren:

  1. Creëer een ‘Sense of urgency’

‘Waarom moeten we onze manier van werken aanpassen?’, ‘Wat is de reden?’ Antwoorden op die vragen moeten duidelijk zijn voordat je SAFe kunt implementeren. Het is vaak dat bedrijven niet snel genoeg kunnen reageren op veranderde wensen van de klant waardoor de continuïteit van het bedrijf bedreigd wordt.

  1. Stel een leidende coalitie samen

Zorg voor een groep van 5 tot 6 mensen die geloven in de verandering en die de kennis en kunde hebben om de verandering in te zetten waaronder een QiQQER Agile coach en trainer. Deze leidende coalitie en andere stakeholders worden getraind in de training ‘Leading SAFe’.

  1. Ontwikkel de veranderstrategie en visie

Design je organisatie zoveel mogelijk rondom waardeketens voor je klanten. Probeer teams zodanig samen te voegen in Agile Release Trains (ART’s) waardoor er zo min mogelijk afhankelijkheden zijn buiten de ART’s. Definieer waardeketens, ART’s, rollen, processen en bepaal welke ART als eerste kan starten. QiQQER begeleidt dit met design workshops.

  1. Communiceer de visie

Zorg er voor dat de visie gecommuniceerd wordt, eerst naar stakeholders en na voldoende borging verder de organisatie in.

  1. Zorg er voor dat anderen mee kunnen doen

Organiseer bijeenkomsten met uitleg en laat mensen op vrijwillige basis naar de training Leading SAFe gaan.

  1. Start zo snel mogelijk een eerste ART

Bepaal welke waardeketen gaat starten met de eerste Agile Release train. Zorg dat alle mensen uit deze eerste Agile Relase train worden getraind met de training ‘SAFe for teams’, ‘SAFe PM/PO (Productmanager, Productowner)’ of SAFe Scrummaster.

Organiseer daarna het eerste PI event. Tijdens dit event plannen de teams en committeren en implementeren voor een totale waarde keten voor een kwartaal als een zelf organiserend team van Agile teams samen met stakeholders.

  1. Realiseer korte termijn successen

Realiseer elke 2 weken demo’s op team niveau en op ART niveau zodat elke twee weken transparant is welke successen er behaald worden. Stuur op KPI’s die continue verbeteringen laten zien. Zorg er voor dat de teams worden begeleid met Agile coaches. Ga hierbij uit van ongeveer 3 teams per coach voor het eerste kwartaal.

  1. Start de volgende ART

Als de eerste Agile Release Train is gelukt, lanceer de volgende… en de volgende….

  1. Creëer een nieuwe cultuur en verbeter continu

Breid de verandering uit en veranker het in de cultuur op het portfolio niveau. Leg waardeketens en budgetten vast en stuur op portfolio KPI’s zoals werknemers tevredenheid, klanttevredenheid, feature cycle tijd, voorspelbaarheid programma’s, aantal releases

 

Wil je meer weten over SAFE? Kom dan naar een van onze Leading SAFe trainingen. Klik hier voor meer informatie of mail naar info@qiqqer.com