SAFe case study Philips

De resultaten van de SAFe (Scaled Agile Framework) implementatie bij Philips zijn enorm. De gemiddelde release cycle is van 18 maanden naar 6 maanden gegaan, processen en tools zijn bedrijfsbreed afgestemd, de kwaliteit is verbeterd. Hiervoor zijn ongeveer 1300 mensen getraind en formeel gecertificeerd in Agile en SAFe en meer dan 3700 mensen zijn betrokken bij de SAFe manier van Lean-Agile werken. Mooie case study!

Meer resultaten van de implementatie van SAFe bij Philips zijn:

 • De ‘feature-cycle time’ is van 240 dagen naar 100 dagen gegaan. Philips is hierdoor sneller in staat op nieuwe behoeften van de klant in te spelen
 • Er is een grotere focus op de klant gekomen
 • Philips heeft 42 Agile Release Trains geïntroduceerd waarmee jaarlijks per trein 5 grote releases met meerdere producten worden gelanceerd in de markt
 • De Sprints en PI opleveringen zijn op tijd waardoor zelfs ‘releasen on demand’ mogelijk wordt
 • Kwaliteitsverbeteringen: in sommige business units komen regelmatig nul bugs uit de regressietesten

Philips heeft SAFe niet alleen geïntroduceerd voor complexe systeemomgevingen (hardware, software, engineering) maar ook in een aantal business units. Philips zal op basis van deze verbeteringen het veranderingsproces verder uitrollen.

Volgens Philips dragen de onderstaande organisatorische en culturele veranderingen in belangrijke mate bij aan het succes van een Scaled Agile implementatie:

 • Creëer een omgeving dat pro-actief feedback ophaalt
 • Motiveer teams en geef ze autonomie
 • Help met moeilijke discussies
 • Maak culturele veranderingen mogelijk
 • Vertrouw er op dat een team een probleem kan oplossen door ze te leren ‘hoe je moet vissen’ in plaats van ‘voor het team te vissen’
 • Help teams bij het verwijderen/oplossen van obstakels
 • Maak verschil tussen het opleveren van waarde voor de klant en het verbeteren van productiviteit
 • identificeer value streams en optimaliseer rondom waarde om afhankelijkheden te minimaliseren en effectief samen te werken met andere teams
 • Zorg voor afstemming met stakeholders en management vertrouwen en ondersteuning
 • Train en coach op de werkvloer
 • Zorg voor een deployment strategie en verander leiders om de Scaled Agile transformatie groot te maken.

Verder geeft Philips het volgende 4 stappen plan voor een succesvolle Agile at scale implementatie .

 

Als je meer wilt leren over Scaled Agile werken, kom naar onze opleiding Leading SAFe.